Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560


เทคนิคการทำปฏิทิน

1. ให้ทำการเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการทำปฏิทินขึ้นมา

2. ดับเบิ้ลคลิ๊ก Date/Time Properties ขึ้นมาดังภาพแล้วทำการ Print screen (ใกล้ปุ่ม Scroll Lock)

3. เสร็จแล้วให้เลือก (สร้าง Selection) เฉพาะวันเดือนปีแล้วทำการ Copy แล้วทำการ Paste จะได้ดังภาพ อย่าเพิ่งงงนะครับ :-)

4. จากนั้นให้ทำการ Add layer mark

5. ทำการไล่เฉดสี โดยใช้อุปกรณ์ Gradient Tool จากนั้นให้เราลากจากบนลงล่าง ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง

ผลลัพธ์ที่ได้

6. จานนั้นให้ทำการพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปแล้วทำการ Save จะได้ดังภาพ