Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560


Horizontal Type เครื่องมือนี้ใช้สำหรับในการพิมพ์ตัวอักษร ในลักษณะแนวนอน

1. สร้างเอกสารที่เราต้องการขนาดใดก็ได้

2. หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ Herizontal Type Tool แล้วนำ Mouse มาคลิ๊กที่ชิ้นงานของเรา ก็จะสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลย