Need help with your order?
Contact Sales On

02 866 5400, 02 866 5560
Rotage Canvas

ภาพที่เกิดจากาการ Scan อาจได้ภาพที่เบี้ยว หรือไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการ บางครั้งอาจมีการกลับภาพ เพื่อใช้ในการพิมพ์ลงกระดาษ Transfer (สำหรับพิมพ์แล้วรีดใส่เสื้อผ้า คุณเคยลองแล้วหรือยัง) การแก้ไขและปรับภาพในลักษณะเหล่านี้สามารถใช้คำสั่ง Rotage Canvas ได้ สำหรับคำสั่งนี้จะมีคำสั่งย่อยแบ่งออกได้ ดังภาพประกอบ

    คำสั่งด้านล่างนี้สามารถเรียกได้จากเมนู Image เลือกเมนู Rotage Canvas

  1. 180? : หมายถึงการกลับภาพในแนว 180 องศา คือกลับหัวมาลงล่าง ดูภาพประกอบ

  2. 90? CW : หมายถึงการกลับภาพในแนว 90 องศา หมุนตามเข็มนาฬิกา ดูภาพประกอบ

  3. 90? CCW : หมายถึงการกลับภาพในแนว 90 องศา หมุนทวนเข็มนาฬิกา ดูภาพประกอบ

  4. Arbitrary : หมายถึงการปรับภาพ (กรณีภาพเบี้ยวหรือตัวการปรับให้ภาพเอียงเล็ก ๆ) จะมีตัวเลขจำนวนองศาให้ใส่ ภาพตัวอย่างจะปรับที่ -20 องศา

  5. Flip Horizontal : หมายถึงการกลับภาพในลักษณะตรงกันข้าม (เหมือนกระจกเงา) ดูภาพประกอบ

  6. Flip Vertical : หมายถึงการกลับภาพในลักษณะตรงกันข้าม แต่จะกลับภาพ 180 องศาด้วย ไม่เหมือนกันคำสั่ง 180? เนื่องจากมีการกลับภาพคล้ายในกระจกเงาเพิ่มด้วย ดูภาพประกอบ